Venäjä tehnyt ainakin 417 sotarikosta tuhoamalla Ukrainan kulttuuriperintöä

Helmikuun 24. päivänä 2022 Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan, joka on kärsinyt mittaamattomia henkisiä ja aineellisia tappioita puolustaessaan itsenäisyyttään. Sodan vaatimista kuolonuhreista, haavoittuneista tai aineellisista menetyksistä ei ole tarkkoja tietoja rintaman kummaltakaan puolelta, mutta vahingot ja kärsimykset ovat mittaamattoman suuret. Hyökkääjän pommituksissa, ohjusiskuissa ja maavoimien suorissa tihutöissä venäläiset ovat tuhonneet tarkoituksella ja järjestelmällisesti Ukrainan kansalle tärkeitä symboleja ja kulttuuriperintöä.

Venäjän pommituksissa tuhoutunut kirkko Mariupolissa, Etelä-Ukrainassa. Huhtikuu 2022. Kuva: Reuters.

Erikoisoperaatioksi kutsumaansa brutaalia hyökkäyssotaa Venäjä perustelee väitteillä Ukrainan kansan alempiarvoisuudesta ja vihamielisyydestä. Näin hyökkääjä katsoo oikeutetuiksi etniset puhdistukset ja venäläisen mittapuun mukaan arvottoman kulttuurin peruuttamattoman tuhoamisen.

Ukrainan kulttuuriasioista vastaavan ministeriön 8.7.2022 julkistaman tiedotteen mukaan ainakin 417 Ukrainan kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvaa kohdetta on tuhottu tai vakavasti vaurioitettu venäläisten hyökkäyksissä. Tuhotuista kulttuurikohteista – joita on todellisuudessa paljon enemmänkin kuin virallisesti on tarkastettu ja arvioitu – ministeriö julkaisee tilannekatsauksia internetissä. Katsauksessa on eritelty kaikki vaurioituneet ja tuhot kohteet niin sijaintipaikkojen kuin kohteiden luonteen ja arvon mukaan (1).

Kulttuurikohteiden tuhoaminen on YK:n Kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (UNESCO) virallisten luokitusten ja kansainvälisten sopimusten mukaan sotarikos (2).  

● (1). Ukrainan kulttuuriministeriö. 8.7.2022. Ukrainian cultural heritage is under Russian fire; https://www.mkip.gov.ua/news/7376.html

● (2). Fiankan-Bokonga, Catherine, 16.5.2022. UNESCO: deliberate destruction of Ukraine’s cultural heritage could be considered a war crime; UNESCO: deliberate destruction of Ukraine’s cultural heritage could be considered a war crime – Geneva Solutions