Rooman Colosseumin hinta: 77 miljardia euroa

Taideteosten tai minkä tahansa kulttuurituotteen hinta on aina subjektiivinen asia – rahallinen arvo on juuri niin korkea kuin joku suostuu maksamaan. Kuuluisien taiteilijoiden kuten Vincent van Goghin tai Picasson taulujen hinnat nousevat kansainvälisissä huutokaupoissa kymmeniin, enimmillään satoihin miljooniin euroihin. Mutta kuinka arvokkaita ovat ”mittaamattoman arvokkaiksi” mainitut kulttuurimonumentit? Vuosituhansia, vuosisatoja tai vaikkapa vast’ikään valmistuneita monumentteja pidetään ikuisesti suojelemisen arvoisina, koko ihmiskunnan yhteisenä omaisuutena. Mutta kun kohteen suojelu tai kunnostus tulevat ajankohtaisiksi, toimenpiteille on löydyttävä maksaja.

Aina eivät ikonisten monumenttien tai muistomerkkien omistajat tai haltijat – usein valtiot – ole halukkaita yksin panostamaan urakkaan, jota mainostetaan kaikkien yhteiseksi asiaksi. Suurimpienkin kulttuuriaarteiden hinta voidaan taloustieteen termein määrittää. Esimerkkinä on Rooman Colosseumin antiikkinen amfiteatteri, jolle laskettiin teoreettinen hintalappu. Vaikka eihän Collosseum tietysti myynnissä ole.

Colosseum on koko maailman yhteistä kulttuuriperintöä, johon käy paikan päällä tutustumassa jopa seitsemän miljoonaa turistia. Kuva: Kai Aulio.

Kansainvälinen talousasioiden konsulttiyritys Deloitte laski toimeksiannon saatuaan Colosseumille hinnan, joka ottaa huomioon monumentin kulttuurihistorialliset ja sosiaaliset arvot ja nykyajan talouden realiteetit tämän päivän euroiksi muutettuina. Colosseumin kokonaishinnaksi konsultit laskivat 77 miljardia euroa (77’000’000’000 euroa). Tästä valtavasta summasta helpointa on eritellä arvo, jonka Collosseum tuo turismin ja muun konkreettisen hyödyntämisen kautta. Monumentti kasvattaa Italian bruttokansantuotetta vuosittain 1.4 miljardilla eurolla.

Konkreettisena arvona voidaan pitää myös sitä kiinteistöjen ja maan arvonnousua, jonka maailman kuuluisimpiin nähtävyyksiin lukeutuvan monumentin läheisyys valikoidulle roomalaisomistajien joukolle tuo. Colosseumin läheisyys nostaa kiinteistöjen arvoa Deloitten laskemien mukaan 400 miljoonalla eurolla.

Suurin arvo Colosseumilla tulee epäsuorasti yhteiskunnallisen arvostuksen kautta. Tietoisuus kulttuurihistoriallisen monumentin olemassaolosta ja mahdollisuus vierailla ainutlaatuisessa kohteessa koskettavat niin roomalaisia, muita italialaisia kuin kaikkia maailman asukkaita. Sosiaalisen arvon ja arvostuksen rahallisen arvon määrittämisessä ei ole mitään yksiselitteistä kaavaa. Kyselytutkimuksiin nojautuen Deloitte arvioi näiden tuovan Colosseumin hintalappuun 75 miljardia euroa.

Vuonna 80 käyttöön otettu ja aikoinaan jopa yli 50’000 katsojapaikan Colosseum on yksi koko maailman merkittävimmistä turistikohteista, jossa vieraili viimeisimmän vahvistetun tilaston mukaan vuonna 2019 kaikkiaan seitsemän miljoonaa kävijää.

Colosseum on ollut UNESCOn Maailmanperintö-ohjelman kohteena vuodesta 1980.

● Solomon, Tessa. 2022 Artnews, 26.7.2022; Rome’s Famous Colosseum Is Given a $79 B. Price Tag in New Study – ARTnews.com