Taiwan valmistautuu evakuoimaan museoidensa aarteet

Kiinan kulttuuriperintöä siirtyi Kielletystä kaupungista saarelle vuonna 1949

Venäjän aggressiivinen hyökkäyssota naapurimaahansa pakotti Ukrainan pikaisiin toimiin kansallisen kulttuurinsa ja museoiden aarteiden pelastamiseksi suojaan pommituksilta ja mahdollisten valloittajien ryöstelyiltä. Maaliskuussa 2022 Ukrainan kulttuurin keskuksena tunnettavassa Lvivin kaupungissa sijaitsevan Kansallismuseon esineistöä siirrettiin pois – hajautettuna useaan, tuntemattomaan paikkaan. Vastaavaan operaatioon, ja samasta syystä, varaudutaan myös toisella puolella maapalloa.

Maailman väkirikkain valtio, Kiinan kansantasavalta katsoo Taiwanin saarivaltion olevan vain osa yhtenäistä Kiinaa. Kiinan kommunistipuolueen johto esittää vaatimuksia Taiwanin liittämisestä ja on uhannut hoitaa liitoksen tarvittaessa vaikka sotilaallisin keinoin. Paineet Taiwania kohtaan kiristyivät Venäjän hyökkäyssodan alettua, kun Kiina asettui konfliktissa hyökkääjän puolelle – ei suoranaisesti aseellisella avulla mutta epäsuorasti jättämällä sotatoimet tuomitsematta. Lisäkimmokkeen kahden Kiinan väliseen tilanteeseen toi elokuun alussa Yhdysvaltain edustajainhuoneen puheenjohtajan Nancy Pelosin vierailu Taiwanille. Tämä tulkittiin suoraksi tuen osoitukseksi Taiwanin hallinnolle. Aikaisemmin selväsanaisen tuen, tarvittaessa jopa sotilaallisen voiman muodossa, Taiwanille on antanut Yhdysvaltain presidentti Joe Biden.

Taiwanin Kansallinen Palatsimuseo, Taipei. Kuva: Wikipedia.

Jo maaliskuussa, Venäjän sotatoimien käynnistyttyä, Taiwanin Kansallisen Palatsimuseon (Taiwan’s National Palace Museum) johtaja Wu Mi-cha lupasi luoda ja julkistaa konkreettisen suunnitelman maan kulttuuriaarteiden pelastamisesta, jos saarivaltio joutuu Kiinan sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi. Heinäkuun lopulla museossa järjestettiin koko henkilökunnalle koulutus, jossa jokaisen tehtävät mahdollisen hyökkäyksen alettua osoitettiin, ja samalla selvitettiin kanavat, joista haetaan heti apua sotatilan alettua.

Kansallispalatsin museossa on kaikkiaan noin 700 000 esinettä, joista 90 000 arvokkaimmiksi luokitellulle kohteelle on nyt laadittu evakuointisuunnitelma. Siitä, mihin ja miten kulttuuriaarteet hätätilassa siirrettäisiin, ei anneta tietoa julkisuuteen. Vastaavat arvokkaimpien kohteiden evakuointi- ja varastointisuunnitelmat on laadittu myös kolmeen muuhun Taiwanin keskeiseen museoon.

Taiwanin Kansallisen Palatsimuseon merkitys korostuu, kun huomioidaan sen kokoelmien laatu ja historia. Museon keskeiset kokoelmat ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaimmat kohteet tulevat alun perin Manner-Kiinasta, Pekingin Kielletystä kaupungista. Ensimmäisen kerran nämä aarteet joutuivat evakkoon sotatilan takia jo 1930-luvulla Japanin ja Kiinan välisen sodan aikana. Aarteet siirrettiin Kiinan eteläosaan Shanghaihin ja Nanjingiin.  Mutta tämäkin jäi välivaiheeksi, kun verinen sisällisota syttyi Kiinaa tuolloin hallinneen Kuomingtang-puolueen (Kiinan kansallispuolueen) ja Kiinan Kommunistisen puolueen välillä.

Tässä sodassa Kuomingtangin joukot jäivät tappiolle, ja ne vetäytyivät Taiwanin saarelle vuonna 1949. Mukaansa joukot ottivat suuren osan Palatsimuseon esineistöstä sekä laajoja kokoelma kirjoja, karttoja, ja virallisia asiakirjoja museoista, yliopistoista ja muista julkisista tiloista Taipeihin perustettavan uuden museon peruskokoelmiksi.

Aluksi kokoelmat varastoitiin turvallisiin kätköpaikkoihin, kunnes uusi Taiwanin Kansallinen Palatsimuseo valmistui pääkaupunki Taipeihin vuonna 1965, ja koko Kiinan historian arvokkaimmat kulttuuriaarteet voitiin esitellä yleisölle.

Taipein museon kokoelmien todellinen arvo – sekä konkreettinen että symboliarvo – korostuvat, kun huomioidaan Manner-Kiinan vuosikymmenien takaiset tapahtumat. 1960- ja 1970- luvuilla Kommunistisen puolueen puheenjohtajan ja jättivaltion itsevaltaisen johtajan Mao Zedongin (Mao Tse-tungin) käynnistämässä kulttuurivallankumouksessa tuhottiin tietoisesti lähes kaikki mahdollinen menneisyyteen liittyvä esineistö ja henkinen perintö.

Jos 1940-luvun sodassa tappiolle jääneet joukot eivät olisi vieneet vanhoja kokoelmia mennessään, Kiinan kulttuurin esineistö ja perinnetieto olisi paljon nykyistä vajaampi.

● Chang, Wayne, 2022; CNN, 30.7.2022; Lessons from Ukraine prompt top Taiwan museum to conduct ‘wartime response’ exercises – CNN Style