Taidetta Kuolleenmeren suolasta

Veteen upotetut käyttöesineet kuorruttuvat jään kaltaisiksi

Taiteilijoilla on käytettävissä mitä moninaisimpia materiaaleja ainutlaatuisten teostensa rakennustarpeiksi. Perinteisten taidemaalarien pigmenttien ja kuvanveistäjien kivi- ja metalliainesten ohella tätä nykyä muodissa ovat erilaiset kierrätysmateriaalit (”jätteiden hyötykäyttö”). Ekologisten aatteiden ja mieltymysten esiinmarssi on lisännyt luonnonmateriaalien kuten puun, sammalen ja maa-ainesten osuutta teosten materiaaleina. Israelilainen taitelija lisää repertuaariin veden – tai oikeammin erittäin suolaisen veden, joka haihtuessaan jättää jäljelle suolakiteet.

Taiteilija Sigalit Landau on jo pitkään työskennellyt Israelin ja Jordanian rajalla Lähi-idässä sijaitsevan Kuolleenmeren maisemissa, ensin videotaidetta tekemässä ja uudempana hankkeena suolaan perustuvien teosten tuottajana.

Kuolleenmeren suolaan perustuvia teoksia näyttelyssä. Kuva: Sigalit Landau.

Landaun menetelmä on periaatteessa yksinkertainen, mutta käytäntö on paljon monimutkaisempi. Taiteilija upottaa raskaaseen ja tukevaan kehikkoon kiinnitettyinä jokapäiväisiä käyttöesineitä Kuolleenmeren pinnan alle. Vedessä esineet saavat olla vaihtelevan ajan – kunnes niiden pinnoille on kiteytynyt paksu suolakerros. Kun Landau katsoo teoksen olevan valmis, suolan kuorruttamat esineet nostetaan ylös kuivumaan. Tässä vaiheessa esineiden paino on huimasti lisääntynyt, ja siksi ylös nostamiseen tarvitaan usean henkilön työpanos.

Teosten kuivuttua suolan kuorruttamat esineet ovat muuttuneet hohtavan valkeiksi, jäätä tai lunta muistuttaviksi taideteoksiksi, joista ei välttämättä enää edes tunnista alkuperäistä esinettä. Suolateokset ovat hauraita, joten niiden käsittelyssä on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Taiteilija Sigalit Landau ja avustajat nostavat suolan peittämää teosta Kuolleestamerestä. Kuva: Times of Israel.

Sigalit Landaun suolataideteokset ovat nähtävillä näyttelyssä  Israelissa syksyllä 2022.

Sigalit Landau on vuonna 1969 syntynyt israelilainen kuvanveistäjä sekä video- ja installaatiotaitelija. Hän on opiskellut taide- ja designalaa ensin Jerusalemissa Bezalel Akatemiassa. Landau on hankkinut kansainvälistä oppia, kokemusta ja mainetta työskentelemällä  ja opiskelemalla monissa maissa. Vuosina 1990–1995 hän opiskeli taidealaa New Yorkissa.

Sigalit Landaun teoksia on ollut kansainvälisissä näyttelyissä monissa maissa niin Euroopassa kuin Amerikassa. Hänen teoksiaan on pysyvissä kokoelmissa maailman maineikkaimmissa museoissa kuten Pariisin Pompidou-keskuksessa ja New Yorkissa Museum of Modern Art -museossa.

Kuollutmeri on nimestään huolimatta järvi, joka sijaitsee Israelin ja Jordanian rajoilla Lähi-idässä. Järvellä ei ole lainkaan laskujokea, joten altaaseen tullut vesi poistuu vain haihtumalla. Tämän seurauksena jokivesien tuomat suolat ja mineraalit jäävät altaaseen, mikä nostaa jatkuvasti Kuolleenmeren suolapitoisuutta. Tätä nykyä järven suolapitoisuus on lähes kymmenen kertaa valtamerten veden suolapitoisuutta korkeampi, noin 33 prosenttia (valtamerten suolapitoisuus on noin 3.5 %, ja Itämeren pintaveden suolapitoisuus esimerkiksi Suomen etelärannikolla vain noin 0.5 prosenttia). Kuolleenmeren pinta on valtameriin nähden maapallon alhaisin paikka, sillä järven pinta on noin 408 metriä merenpinnan tason alapuolella. Rajavaltioiden suuret vesirakennushankkeet ovat vähentäneet tulevan veden virtausta, minkä seurauksena Kuolleenmeren pinta on viime vuosina alentunut noin metrin vuosivauhdilla.

● The Times of Israel, 11.8.2022; Salt of the earth: Artist Sigalit Landau’s Dead Sea sculptures | The Times of Israel