Lontoolainen taidesäätiö Venäjän pakotelistalle

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on poikinut paljon erilaisia pakotteita puolin ja toisin – Venäjää vastaan ja Venäjän asettamina muita maita kohtaan. Useimmat pakotteet ovat puhtaasti poliittisia tai taloudellisia – matkustuskieltoja ja varojen jäädyttämisiä. Sanktiot ovat laajenneet myös kulttuurin kentälle.

Venäjän hallituksen ohjeistuksen mukaan maan syyttäjänvirasto on määrännyt Lontoossa toimivan Calvert 22 -säätiön lisättäväksi mustalle listalle. Venäjän mukaan säätiön toiminta muodostaa uhan valtion perustuslailliselle järjestykselle ja vaarantaa Venäjän Federaation turvallisuutta.

Calvert 22 Foundation, logo.

Calvert 22 -säätiö on venäläissyntyisen taloustieteilijän Nonna Maternikovan toimesta vuonna 2009 perustettu ja johdettu organisaatio, jonka tehtävänä on ollut edistää ”Uudesta Idästä” – Itä-Euroopasta, Balkanin niemimaalta, Venäjältä ja Keski-Aasiasta – tulevien taiteilijoiden toimeentuloa ja työskentelymahdollisuuksia. Säätiö on julkaissut toimialaansa kuuluvaa Calvert Journal -aikakauslehteä, jonka ilmestyminen kuitenkin lopetettiin helmikuussa 2022 heti Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Maternikovalla on vahvat siteet Venäjän kulttuurielämään, sillä hän on aikaisemmin toiminut Pietarissa Eremitaasi-taidemuseon säätiön hallinnossa. Helmikuussa hän kuitenkin teki selvän pesäeron menneisyyteensä ja tuomitsi jyrkin sanoin Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan.

Sanktiot merkitsevät mustalle listalle joutuneen säätiön henkilökunnalle ja organisaation kanssa läheisessä suhteessa oleville matkustuskieltoa Venäjälle. Calvert 22 on vain yksi monista Venäjän vihamielisiksi luokittelemista, länsimaissa toimivista yhteiskunnallisista ja kulttuuriorganisaatioista, jotka on luokiteltu ”ei-toivotuiksi”.

● Villa, Angelika. 2022. ARTnews, 2.8.2022; Russian Government Sanctions London Arts Foundation – ARTnews.com