Vanhimmat tunnetut aakkoset ikuistettiin täikampaan 3’700 vuotta sitten

”Kitkekööt nämä piikit täit hiuksista ja parrasta”  

Ihmiskunnan kirjoitetun historian alku perustui symboleihin, joista tunnetuimpia ovat Mesopotamiassa käytetyt merkit ja egyptiläisten hieroglyfit. Nykyinen, aakkosellisiin kirjaimiin perustuva kirjoitus opittiin sekin tuhansia vuosia sitten. Vanhin aakkoselliseen järjestelmään perustuva lause tunnistettiin Israelissa, jossa jo vuosia sitten löytyneen luuesineen merkkejä ei heti tunnistettu kirjainmerkeiksi (1).

Norsunluinen täikampa 3’700 vuoden takaa. Kuva: Dafna Gazit, Israel Antiquities Authority.

Jerusalemin Hebrew-yliopiston tutkijat tulkitsivat vuonna 2016 Tel Lachishin arkeologisissa kaivauksissa löytyneen luuesineen pintaan kaiverrettuja merkkejä ja onnistuivat tulkitsemaan ne aakkosten esiasteena pidettäväksi kirjoitukseksi. Aakkosiin verrattavia merkkejä on kaikkiaan 17. Esine on käytöltään mitä arkisin mutta materiaaliltaan erittäin harvinainen ja arvokas, norsunluinen täikampa. Ja arkinen on myös vanhin tunnettu, kirjainmerkkeihin perustuva lause, jonka ihminen on ikuistanut. Täikamman lause kuuluu suomennettuna: Kitkekööt nämä piikit täit hiuksista ja parrasta.

Kamman norsunluuta ei ole materiaalina ajoitettu, mutta arkeologisissa kaivauksissa varmennettuihin tietoihin perustuen esineen todettiin olevan ajalta noin 1’700 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Kirjoitusmerkit ovat kanaanista kieltä, joka on nykytiedon mukaan ensimmäinen aakkosiin verrattava kirjoitustapa. Tätä aiemmin viestejä on ikuistettu hyvin suureen kuvasymbolien määrään perustuvilla merkistöillä ja hieroglyfeillä. Lähi-idän kanaanisen kielen merkistö on perusta, jolle nykyisin käyttämämme latinalaiset aakkoset perustuvat.

Kanaanisten aakkosten 17 kirjoitusmerkkiä. Kuva: Daniel Vainstub / Jerusalem Journal of Archaeology.

Seitsemästä sanasta ja 17 aakkosmerkistä muodostuvan lauseen lisäksi israelilaistutkijat löysivät luuesineestä mikroskooppitutkimuksessaan jäänteitä ihmisen hiuksissa viihtyvän täin jäänteistä.

Tutkimustulokset kokonaisuudessaan ovat luettavissa alkuperäisestä tieteellisestä, Jerusalem Journal of Archaeology -julkaisusta (2).

● (1). Cascone, Sarah. 2022. The Artnet News, 10.11.2022: Scholars Have Decoded the World’s Oldest Sentence Written With an Alphabet. It’s a Highly Specific Warning… About Lice | Artnet News

● (2). Vainstub, Daniel et. al. 2022. A Canaanite’s Wish to Eradicate Lice on an Inscribed Ivory Comb from Lachish. Jerusalem Journal of Archaeology; jjar2_art4_lachish_p76-119_2022-10-12_01.pdf (huji.ac.il)