Saksa lahjoittaa 18-vuotiaille 200 euron kulttuuripassin

Vuonna 2023 kaikki Saksassa 18 vuotta täyttävät saavat yhteiskunnan lahjana 200 euron arvoisen kulttuuripassin, jolla nuoret voivat rahoittaa museo- konsertti-, teatterikäyntejä ja muita kulttuuritapahtumiin osallistumisia. Passiin oikeutetut voivat hakea etua internetin kautta vuoden alkupuoliskolla. Uudesta edusta ilmoittivat 11.11.2022 asiaa yhteistuumin valmistelleet kulttuuriministeri Claudia Roth ja talousministeri Christian Lindner. Saksan valtiopäivien (Bundestag) budjettikomitea oli hyväksynyt kulttuuripassi-ohjelman edellisenä päivänä.

Saksalaisnuorten mahdollisuus kulttuurin harrastamiseen paranee merkittävästi vuonna 2023. Kuva: Artnet News.

Hankkeen julkistuksessa vedottiin samalla kulttuurialan toimijoihin, jotta nämä toisivat nuorten käyttämillä foorumeilla esiin erilaisia osallistumismahdollisuuksia. Ohjelman taustalla on paitsi halu tutustuttaa ja innostaa nuoria kulttuuriharrastuksiin myös tarve auttaa henkisen kulttuurin toimijoita koronapandemian aiheuttamien talousvaikeuksien yli.

Kokeiluna vuonna 2023 toteutettavaan kulttuuripassiin on varattu kaikkiaan 100 miljoonaa euroa, joka otetaan kulttuuri- ja viestintäministeriön budjettiosuudesta. Noin 750’000 saksalaista nuorta täyttää 18 vuoden 2023 aikana. Jos passi osoittautuu toimivaksi, vastaavaa jatkettaneen myös tulevaisuudessa, ja mahdollisuutta ulottaa etu kattamaan myös nuorempia, 15-vuotiasta alkaen, arvioidaan kokeiluvuoden tulosten perusteella.

Vastaavia nuorten kulttuuriharrastuksia tukevia taloudellisia etuja on aikaisemmin otettu käyttöön ainakin Ranskassa ja Italiassa. Espanjassa 18-vuotiaille myönnettävä, peräti 400 euron kulttuuritukikokeilu alkoi aikaisemmin tänä vuonna.

● Artnet News, 14.11.2022; Starting Next Year, Germany Will Offer Every 18-Year-Old €200 to Spend on Museums, Concerts, and Other Cultural Venues | Artnet News