Saudi Arabia määrää hotellit ostamaan kotimaista taidetta

Useimmat kulttuurin alat ovat viime vuosina vaatineet yhteiskunnallista tukea etenkin koronapandemian leikattua tekijöiden ja laitosten ansio- ja pahimmillaan olemassaolon mahdollisuuksia. Suorat tuet sekä tekijöille että yrityksille ovat enemmän sääntö kuin poikkeus, vaikka talouden taantumat koettelevat valtioidenkin budjetteja. Saudi Arabiassa yhteiskunta on keksinyt tavan tukea kuvataiteen tekijöitä tavalla, joka ei vaadi valtiolta suoria rahallisia panostuksia. Sitovalla määräyksellä sitoutetaan majoitusala tukemaan taiteen tekijöitä.

Saudiarabialaisten taiteilijoiden töitä Diriyahin nykytaidebiennaalissa 2022. Kuva: Saudi Gazette

Maan kulttuuriministeriö on valmistellut yleisohjeet Saudi Arabiassa toimivalle majoituselinkeinolle yhdessä kuningaskunnan turismiministeriön kanssa. Ohjeiden ja sitovien määräysten tavoitteena on taata majoituspalvelujen laatu, turvallisuus ja monimuotoisuus.  Uusilla säädöksillä hotellit velvoitetaan hankkimaan saudiarabialaisten taiteilijoiden töitä majoitustilojen sisustukseen. Erityistä painoa annetaan kansallisten ja paikallisten erityispiirteiden esiin tuomiselle kussakin hotellissa ja majoituspaikassa.

Velvoite hankkia sauditaiteilijoiden töitä hotellien sisustukseen luo uusia ja laajoja työmahdollisuuksia paikallisille taiteilijoille, ja samalla töiden esittely majoitustiloissa on pysyvä näyteikkuna sauditaiteelle myös kansainvälisten vieraiden tutustuttavaksi.

● Saudi Gazette, 7.1.2023. Hotels obligated to acquire artworks of Saudi artists; https://saudigazette.com.sa/article/628672