Odessa UNESCOn Maailmanperintö-ohjelmaan

Poikkeuksellisesti samalla myös vaarantuneiden kohteiden listalle

Yhdistyneiden kansakuntien Kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö (UNESCO) on vahvistanut Odessan, ukrainalaisen Mustanmeren satamakaupungin vanhan keskustan sisällyttämisen Maailmanperintö-ohjelmaan (World Heritage List). Nimitys on edennyt ennätysvauhtia Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan takia. Odessa on kulttuurinsa ja kansallisten arvojensa ansiosta yksi hyökkääjän pääkohteista. Odessasta on jo tuhoutunut tai vahingoittunut useita arvokkaita kohteita, ja siksi järjestö sisällytti kaupungin samalla kertaa myös Vaarantuneiden Maailmanperintökohteiden luetteloon (List of World Heritage in Danger). Perintökohteiksi nimeäminen antaa Odessalle paitsi henkistä tukea, myös maailmanlaajuisesti arvostetun aseman sekä mahdollisuuden saada taloudellista tukea kulttuuriarvojen vaalimiseen ja sodan loputtua vaurioiden korjaamiseen.

Odessan keskustan arvokohteita suojataan hiekkasäkeillä hyökkäysten varalta. Kuva: Perild.com.

Tammikuun 2023 lopulla UNESCOn raportti totesi Venäjän tuhonneen tai vaurioittaneen ainakin 236 kulttuurihistoriallisesti arvokasta kohdetta Ukrainassa. Pommituksissa ja miehityksissä on vahingoitettu rakennuksia ja varastettu kulttuuriaarteita museoista, kirkoista ja kirjastoista. Odessan pommituksissa on vaurioitettu muun muassa kahta taidemuseota

Odessa on saanut myös yksityissektorilta taloudellista tukea. J. Paul Getty Trust -säätiö myönsi marraskuussa 2022 miljoonan dollarin avustuksen konflikteissa kärsineiden kohteiden avustusrahaston kautta Ukrainan kulttuurin suojeluun ja saneerauksiin. Apurahan turvin on myös laadittu arvokkaista ukrainalaiskohteista 3D-mallinnuksia, jotta mahdollisesti sodassa tuhottavat kohteet voidaan rakentaa uudelleen alkuperäiseen asuunsa.

Mustanmeren rannikolla sijaitseva Odessa on Ukrainan kolmanneksi suurin kaupunki, jonka perusti Venäjän keisarinna Katariina Suuri 1700-luvulla.

● Florian, Maria-Cristina. 2023. ArchDaily, 27.1.2023; The Historic Center of Odesa, in Ukraine, Added to UNESCO’s World Heritage in Danger List | ArchDaily

● McCarthy, Lauren, 2023. ArtDaily, 28.1.2023; UNESCO moves to protect Odesa, designating the city a World Heritage Site (artdaily.cc)