Lähes 2’000 taiteilijalle perustulo Irlannissa

Valtiolta 325 euroa viikossa kolmeksi vuodeksi

Maailmanlaajuisen koronapandemian takia monet elinkeinon harjoittajat kaikkialla ovat joutuneet taloudellisesti ahtaalle. Erityisesti aloilla, joilla kokoontumis- ja esiintymisrajoitukset ovat vieneet ansiomahdollisuudet lähes täysin, yhteiskuntien on pitänyt tulla vastaan ja tarjota suoraa taloudellista apua. Minkään valtion budjeteissa ei ollut voitu varautua covid-19 -pandemiaan, ja siksi mitään korvausjärjestelmää ei ollut olemassa.

Kun korona-aikaa on eletty jo pian kolme vuotta, tukijärjestelmiä aletaan kehitellä yksittäisten toimijoiden auttamisesta kokonaisia ammattiryhmiä koskeviin järjestelmiin. Irlannin hallitus päätti syyskuun 2022 alussa, että eri taiteen sektoreilla toimiville ammattilaisille aletaan maksaa perustuloa valtion varoista. Maksatukset alkoivat taannehtivasti jo elokuun lopulla.

Irlannin taiteilijoiden perustulokokeiluun oli avoin haku keväällä 2022. Kuva: RTÉ.ie.

Ensi vaiheessa toteutetaan kolmen vuoden kokeilujakso, jolla järjestelmän toimivuus testataan. hankkeeseen oli avoin haku, jossa kaikkiaan yli 9’000 taitelijaa ilmoitti haluavansa mukaan pilottiin. Hakijoista 8’200 todettiin sellaisiksi, joille apu on tarkoitettu. Rahaa on valitettavasti rajallisesti, joten päteviksi hakijoiksi todettujen keskuudesta valittiin lähes 2’000 onnekasta satunnaisotannalla.

Onnekkaat projektiin valitut saavat kolmen vuoden ajan viikoittain 325 euron tukirahan, joka on vastikkeetonta. Toisin sanoen saajien ei tarvitse mitenkään eritellä tai ilmoittaa, miten ovat rahansa käyttäneet. Tukiprojektiin päässeet saavat myös jatkossa harjoittaa ammattiaan normaalisti, eli omalla työllä ansaitut rahat eivät mitenkään vaikuta perustulon maksuun. Tukirahat ovat saajilleen veronalaista tuloa.

Perustulokokeiluun mukaan päässeet taiteilijat edustavat luovien alojen kenttää hyvin monipuolisesti. Mukaan pääsi 707 visuaalisten taiteiden edustajaa, 584 muusikkoa, 204 elokuva-alan toimijaa, 184 kirjailijaa, 173 näyttelijää, 32 tanssijaa ja koreografia, 13 sirkustaiteilijaa ja 10 arkkitehtia. Parin tuhannen onnekkaan ryhmän menestystä ja tuottavuutta – ei rahankäyttöä – seurataan kolmen vuoden ajan, ja heidän tukikauttaan verrataan tuhannen ulkopuolelle jääneen vapaaehtoisen osallistujan vastaaviin olosuhteisiin ja taiteelliseen toimintaan.

● McGreevy, Ronan. 2022. The Irish Times, 8.9.2022; Basic income support for artists described as a ‘seismic leap forward’ – The Irish Times

Katso myös:

Taiteen maailmasta, 24.7.2022; https://taiteenmaailmasta.com/2022/07/24/san-franciscon-taiteilijoille-perustuloa/