Ukrainan taideaarteet tehovalvontaan varkauksien varalta

Kadoksissa on tuhansia museoiden esineitä

Välittömästi Venäjän joukkojen tunkeuduttua Ukrainaan helmikuussa 2022 alkoi järjestelmällinen ukrainalaisen kulttuurin ja perinteen tuhoaminen. Venäjän sodanjohdon keskeisenä strategiana on ollut alusta lähtien pyyhkiä kaikki ukrainalaisuus pois ja näin pyrkiä hävittämään kansalaisten identiteetti. Miehitetyiltä alueilta, etenkin Mariupolin ja Melitopolin kaupunkien museoista, kirkoista ja muista kohteista venäläiset ovat ukrainalaisten lähteiden mukaan varastanet yli 2’000 arvokasta taide-esinettä, joiden joukossa on lukuisia antiikin ajan korvaamattomia aarteita.

Odessan taidemuseon kokoelmat ovat lähellä rintamalinjoja ja siten suuressa vaarassa joutua sotatoimien ja ryöstelyjen kohteiksi. Kuva: The Odessa Journal.

Ryöstely ei ole yllätys, sillä heti miehityssodan alettua ukrainalaiset ovat valmistautuneet kulttuurinsa tuhoamisyrityksiin. Maan museoiden ja kokoelmien esineitä on luetteloitu ja kuvattu niin kutsuttuun Punaiseen listaaan, johon kerätään arvokkaimmat ja todennäköisimmin rikollisten eniten haluamat kohteet. Listan kokoaminen tapahtuu kansainvälisen museoalan kattojärjestön (International Council of Museums; ICOM) johdolla ja järjestön tarkkojen kriteerien mukaisesti. Lista vaarantuneiksi luokitelluista esineistä toimitetaan rajavalvonnan viranomaisille, joiden tehtävänä on estää laittomasti hankittujen esineiden vienti pois maasta.

Punaisen listan kohteiden luettelointi kohdistuu kaikkiin Ukrainan historia-, taide- ja tiedealan museoihin ja kokoelmiin. Tällaisesta järjestelmällisestä luetteloinnista ja varkauksiin ja salakauppaan varautumisesta on museoalalla kokemusta ainakin Syyrian sisällissodan ja Afganistanin sodan ajoilta. Vuonna 2021 ICOM julkisti listan uhanalaisista esineistä kymmenestä eteläisen Euroopan maasta, sillä näiden Ukrainan naapurien katsottiin joutuneen Venäjän mahdollisen hybridisodan kohdealueiksi Krimin valtauksen jälkeen.

Kulttuuriaarteiden valvonnassa ja salakaupan estämisessä eri maiden museoasiantuntijat tekevät kiinteää yhteistyötä kansainvälisen rikospoliisijärjestön (Interpol) kanssa. Interpolilla on oma tiedostonsa varastetuista taide- ja museoesineistä. Ukrainan museot ovat olleet ryöstelyjen kohteina jo ennen nykyistä sotatilaa, varsinkin Krimin niemimaalta varastettuja esineitä on paljon kansainvälisessä taidekaupassa. Kesäkuussa 2022 Ukrainan ylin syyttäjäviranomainen kertoi löytäneensä pääkaupunki Kiovasta rikollisten kätkön, jossa oli yli 6’000 varastettua esinettä, jotka on pääosin viety Krimin museoista.

● USA Art News.com, 9.9.2022; Ukraine gets emergency Red List for art as evidence mounts of “trading networks flowing West” | USA Art News

Katso myös:

Taiteen maailmasta, 10.7.2022; https://taiteenmaailmasta.com/2022/07/10/venaja-tehnyt-ainakin-417-sotarikosta-tuhoamalla-ukrainan-kulttuuriperintoa/