Amerikkalaismies palautti isoäidiltä perityt antiikkiesineet alkuperämaihinsa

Museoissa ja kodeissa on paljon laittomista kaivauksista tulleita aarteita

Maailmanlaajuinen keskustelu kulttuurin omistusoikeuksista ja esineiden laittomasta kaupasta on johtanut vuosien kiistelyjen jälkeen päätöksiin palauttaa etenkin kolonialismin aikakaudella länsimaihin vietyjen esineiden palauttamisesta alkuperäisille kotiseuduilleen (1). Museoiden ja julkisten laitosten päätöksissä on usein taustalla kulttuuriministerien välisiä neuvotteluja. Julkisuus on nostanut taiteen ja antiikkiesineiden laittomuudet myös yksilötason eettiseksi kysymykseksi, jollaisen eteen Yhdysvalloissa isoäidiltään mittavan perinnön saanut mies joutui.

Kodin koriste-esineet voivat olla vuosituhansien ikäisiä, laittomista kaivauksista peräisin olevia kulttuuriaarteita. Kuva: Greek City Times.com

Luettuaan englantilaisesta The Guardian -sanomalehdestä jutun kulttuuriaarteiden palauttamisesta entisiin kotimaihinsa mies alkoi arvioida perintöön kuuluvien, antiikin ajalta olevien esineiden laillisuutta ja omaa oikeutustaan näiden hallussapitoon.

Kymmenien tuhansien eurojen (dollarien) arvoisiksi todetut esineet ovat jopa yli kahden vuosituhannen takaa, ja niitä on useista alkuperämaista. Perintöön kuului esineitä Italiasta, Kreikasta, Kyprokselta ja Pakistanista. Mitään omistushistoriaa (provenienssia) esineiden laillisesta kaupasta ja omistajanvaihdoksista perintöön ei liittynyt.

Päätös esineiden palauttamisesta oli vaikea, sillä kohteiden alkuperämaita ja siten eettisesti oikeita omistajia on asiantuntijankin vaikea varmentaa. Ja lisäksi oli otettava huomioon mahdollisuus, että joskus vuosikymmeniä sitten laittomista kaivauksista pimeille markkinoille tulleiden esineiden hallussapito voisi olla perinnön saajallekin rikollinen teko.

Apua antiikkiesineiden palautusten käytännön järjestelyihin mies haki ja sai The Guardianin jutussaan haastattelemalta Cambridgen yliopiston professorilta Christos Tsirogiannisilta, joka työskentelee myös Kreikassa, Kreetalla toimivan Joonian yliopiston (Ionian University) antiikkiesineiden salakauppaa selvittelevän asiantuntijaelimen johdossa ja on arvioinut urallaan jo tuhansien vanhojen esineiden alkuperää.

(1). ● Taiteen maailmasta, 5.9.2022; https://taiteenmaailmasta.com/2022/09/05/new-yorkissa-takavarikoitiin-kymmenia-teoksia-joilla-on-rikollista-historiaa/

(2). ● Mazonakis, Stella. 2022. Greek City News, 13.11.2022; American man returns stolen Greek antiquities inherited from grandmother (greekcitytimes.com)