USA hävittää sisällissodan etelävaltioiden muistomerkkejä

”Historiaa ei haluta korjata”

Historiaa kirjoitetaan uudelleen monella suunnalla, ja ikäviksi katsottavia muistomerkkejä hävitetään tai siirretään pois näkyvistä. Huomattavin ja eniten julkisuutta viime aikoina saanut kampanja on kohdistunut ex-Neuvostoliiton ja/tai natsi-Saksan hallintavuosiin liittyviin kohteisiin kuten Baltian maissa kaadettaviin miehitysajan patsaisiin. Vastaavaan, mutta kansakunnan sisäiseen historiallisen ajanjakson himmentämiseen ”syyllistytään” parhaillaan myös Yhdysvalloissa.

Elokuussa 2022 liittovaltion kongressin asettama erityiskomitea (Congressional Naming Commission) julkaisi 103-sivuisen raportin, jossa perustellaan sisällissodan (1861–1865) aikaisten, silloisen Konfederaation eli etelävaltioiden edustajien nimeä kantavien kohteiden uudelleen nimeämistä tai poistamista.

Historian uudelleenkirjoitus on jo käynnissä. Virginian Richmondissa siirrettiin vuonna 2021 Konfereraation kenraali Robert E Leen patsas museoon. Kuva: AP

Toimenpiteet ovat tuntuvia, sillä esimerkiksi yhdeksän armeijan varuskuntaa tai yksikköä – joiden nimet viittaavat Konfederaation sotilaisiin – esitetään nimettäviksi uudelleen. Näkyvä seuraus on myös patsaiden, tunnetuimpina Konfederaation kenraaleja esittävien muistomerkkien, siirtäminen pois julkisuudesta.

Yksityiskohtaisessa erittelyssä komitea osoittaa Yhdysvaltain sotilasakatemiassa (United States Military Academy; USMA, West Point, New York) sekä Laivastoakatemiassa (United States Naval Academy; USNA, Annapolis) olevien muistolaattojen, yksittäisten taulujen ja muiden muistomerkkien nimeämistä uudelleen tai siirtämistä pois näkyvistä.

Toisen maailmansodan ja Korean sodan muistomerkki West Pointin sotilasakatemiassa. Taiteilija: Laura Gardin Fraser. Kuva: US Army.

Komitea painottaa lausunnossaan, ettei kysymys ole historian ”korjaamisesta” tai kirjoittamisesta uudelleen tai sisällissodan tapahtumien pimittämisestä. Uudelleen nimeämisessä on komitean mukaan kysymys perinteestä, jonka mukaan liittovaltion armeijan johtajat koulutetaan edistämään parhaita kansallisia ihanteita.

West Pointin triptyyppi-muistomerkin yksityiskohdassa on Ku Klux Klanin jäsen. Kuva: US Army.

Julkista keskustelua on jo ehtinyt aiheuttaa West Pointissa oleva, taiteilija Laura Gardin Fraserin suunnittelema kolmiosainen toisen maailmansodan ja Korean sodan sankareita esittelevä muistomerkki. Triptyykissä on mukana useita etelävaltioiden kenraaleja ja ehkä kiistellyimpänä yksityiskohtana reliefin alakulmassa on huppupäinen Ku Klux Klanin (KKK) edustaja. Ku Klux Klan oli etelässä hirmuvaltaa ja sortoa mustia kohtaan harrastanut valkoisten miesten järjestö, jonka toimintaa ei voi mitenkään puolustella tämän päivän oikeudellisilla ja moraalisilla normeilla.

● Solomon, Tessa. 2022. ARTNet News, 13.9.2022; Congressional Commission Urges Reming Confederate Names at West Point – ARTnews.com

Katso myös:

Taiteen maailmasta, 11.8.2022; https://taiteenmaailmasta.com/2022/08/11/viro-poistaa-neuvostoajan-muistomerkit/

Taiteen maailmasta, 17.7.2022; Latvia tuhoaa natsi- ja neuvostoajan muistomerkit – Taiteen maailmasta

Taiteen maailmasta, 28.8.2022; https://taiteenmaailmasta.com/2022/08/11/viro-poistaa-neuvostoajan-muistomerkit/