New Yorkissa 2’400 taiteilijalle tuhannen dollarin perustulo

Taiteen arvo osavaltiossa 120 miljardia vuodessa

Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltio liittyy alueisiin, joiden taiteilijoille pyritään turvaamaan säännöllinen taloudellinen perustoimeentulo, jota ei sidota jatkuviin hakemuksiin tai määriteltyihin työn tuloksiin. Yksityisin varoin toimiva The Creatives Rebuild New York -hanke (CRNY) julisti helmikuussa 2022 taitelijayhteisöjen jäsenille haettavaksi 1’000 dollarin (sama euroissa) kuukausittaisen perustulon. Hakemuksia jätettiin määräaikaan mennessä noin 22’000. Perustulokokeiluun mukaan valittiin 2’400 taiteilijaa kaikilta taidemaailman eri osa-alueilta satunnaisella mutta määrättyihin kriteereihin perustuvalla arvonnalla (1).

“Ilman taiteilijoita New York ei ole New York”, julisti helmikuussa 2022 julkaistu perustulokokeilun hakuilmoitus. Kuva: CRNY.

Kokeiluun mukaan pääsyn kriteereissä painotettiin sosiaalisia ja taloudellisia tarpeita, joissa erityisryhminä nousevat esiin muun muassa mustat ja muut värilliset, alkuperäiskansoihin kuuluvat, sukupuolivähemmistöihin kuuluvat, maahanmuuttajataustaiset sekä lasten huoltajat. Tärkeää oli myös turvata tasainen jakautuminen koko osavaltion alueelle. Perustulokausi kestää 18 kuukautta, eikä takuutulon saajien tarvitse mitenkään eritellä rahojen käyttöä, eivätkä taiteilijoiden omista töistään saamat tulot vaikuta maksatuksiin.

Valittujen joukosta 62 prosenttia kuuluu ryhmään värilliset ja alkuperäisväestöjen edustajat, 51 prosenttia identifioituu ns. sateenkaariväestöön eli perinteisessä ja vanhentuneessa ajatusmaailmassa sukupuolivähemmistöiksi luokiteltaviin ryhmiin, ja 34 prosentilla on lapsi tai lapsia huollettavanaan.

CRNY on yksityinen, kaikkiaan 125 miljoonan dollarin hanke, joka edistää henkisen kulttuurin asemaa ja näiden alojen toimijoiden toimeentulo- ja työskentelymahdollisuuksia New Yorkin osavaltion alueella (2).

Kulttuurilla on tärkeä osuus New Yorkille paitsi henkisenä voimavarana ja matkailun vetonaulana myös suoraan osavaltion taloutta kohentavana toimijana. Koko kulttuurisektorin osuus New Yorkin tulovirrasta nousee 120 miljardiin dollariin vuodessa.

Taiteen tekijöille raha on tiukassa, ja etenkin koronapandemian aiheuttamat työtilaisuuksien menetykset ovat heikentäneet tilannetta entisestään. Noin 50 prosenttia esittävien taitelijoiden työtilaisuuksista on pandemian seurauksena kadonnut.

Vastaavia turvatun toimeentulon kokeiluja taiteilijoille on meneillään muun muassa San Franciscossa (3) ja Irlannissa (4).

● (1). Lawson-Tancred, Jo. 2022. The Artnet News, 17.11.2022; More Than 2,000 New York Artists Will Receive $1,000 a Month as Part of an Ambitious New Guaranteed Income Program | Artnet News

● (2). CRNY. New York isn’t New York without artists; https://www.creativesrebuildny.org/ 

● (3). Taiteen maailmasta, 24.7.2022; https://taiteenmaailmasta.com/2022/07/24/san-franciscon-taiteilijoille-perustuloa/

● (4). Taiteen maailmasta, 10.9.2022; https://taiteenmaailmasta.com/2022/09/10/lahes-2000-taiteilijalle-perustulo-irlannissa/