Liettua poisti hautausmaalta neuvostosotilaiden muistomerkin

YK:n Ihmisoikeusneuvosto vastustaa patsaiden irrotusta

Liettuan pääkaupungissa Vilnassa toteutettiin joulukuun alkupäivinä operaatio, joka viimeisteli Baltian maissa yleisesti harjoitettua Neuvostoliiton miehitysajasta tai puna-armeijan saavutuksista kertovien patsaiden ja muistomerkkien hävitystä. Tällaisia toimia on tehty monissa maissa jo kymmeniä tai jopa satoja, mutta Vilnassa liettualaiset menivät pitemmälle kuin muut. Viimeisin toimi kohdistui Vilnan Antakalnisin hautausmaalla (Antalkalnio kapinės) olleeseen suurikokoiseen muistomerkkiin (1). Hautamuistomerkit on yleisen käytännön mukaan muualla jätetty koskemattomiksi.

Kyseessä on kuudesta noin kuusimetrisestä graniittipatsaasta koostuva, puna-armeijan sotilaita esittävä muistomerkki. Patsaita ei vastoin venäläisten jyrkästi esittämiä mielipiteitä ole suinkaan tuhottu, eikä muistomerkin lähellä olevia hautoja ole kaivettu tai ruumiita siirretty.

Puna-armeijan muistomerkki, Antakalnisin hautausmaa, Vilna. Kuva: E. Blaževič, LRT.

Vilnan pormestari Remigijus Šimašius totesi patsaiden irrottamisen ja siirtämisen olevan tarkoin harkittu ja kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittava toimenpide, jossa hautarauhaa ei ole rikottu. Toimenpide kohdistuu pormestarin mukaan vain ”venäläisiin propagandapatsaisiin”.

Alun perin oli ilmoitettu, että patsaat siirretään Liettuan Kansallismuseon huostaan. Kun irrotusurakka oli odotettua nopeammin saatu toteutetuksi, patsaat siirrettiin pääkaupunki Vilnan hallinnassa olevan yrityksen varastoon odottamaan monumentin lopullista tai seuraavaa määränpäätä. Patsaita ei tuhottu, mutta veistosten suuren koon takia ne poistettiin kappaleina.

Neuvostosotilaiden muistomerkki poistettiin osissa, mutta patsaita ei tuhottu. Kuva: J. Stacevičius, LRT.

Patsaiden irrotusta ja poistoa edelsi tarkka harkinta ja säädösten tarkastelu, jossa näkemyksensä ja päätöksensä ovat antaneet useat paikalliset ja valtiolliset elimet. Muistomerkin poistoon päädyttiin vasta, kun Vilnan kulttuurikohteista vastaava elin oli antanut toimiin luvan. Poistopäätöksen eri vaiheissa mukana ovat olleet myös Liettuan sisä- ja oikeusministerit. Päätös noudattaa myös Liettuan parlamentin hyväksymää lakia, joka määrittelee toimet ”maan kytkemiseen irti venäläisyydestä”.  

Pienen mutta äänekkään venäläisryhmän vastustuksen lisäksi patsaiden irrotusta ja siirtoa vastusti myös Yhdistyneiden kansakuntien Ihmisoikeusneuvosto (United Nations Human Rights Committee), jolle venäläiset olivat tehneet virallisen valituksen toimenpiteestä. Vilnan ja Latvian osapuolten vastineissa osoitettiin, ettei hautarauhaa ja suojelumääräyksiä rikota, eikä muistomerkin alla ole neuvostosotilaiden hautoja. Kuukausien ajan valmistellun ja paljon paikallista julkisuutta saaneen patsasprosessin vaiheita on kuvattu yksityiskohtaisesti Liettuan Kansallisen radio- ja televisioyhtiön (LTR.lt) uutisissa (2), (3).

Vuonna 1984 pystytetyn, kohua aiheuttaneen puna-armeijan sotilaiden muistomerkin suunnitteli ja toteutti kuvanveistäjä Juozas Burneika, ja muistomerkin kokonaissuunnitelman laati arkkitehti Rimantas Dičius.

● (1). LRT.lt. (Liettuan kansallinen radio- ja televisioyhtiö) 9.12.2022; Vilnius completes removal of Soviet sculptures from Antakalnis Cemetery – LRT 

● (2). Jačauskas,Ignas. LTR.lt., 8.6.2022; Authorities to remove Red Army monument from Vilnius cemetery – LRT

 ● (3).  LTR.lt., 22.11.2022;  Vilnius to remove Soviet monument despite UN’s objection – LRT

Katso myös:

Taiteen maailmasta, 16.11.2022; https://taiteenmaailmasta.com/2022/11/16/latvia-tuhonnut-kaikki-neuvostoajan-muistomerkit/

● Taiteen maailmasta, 28.8.2022; Puola tuhonnut kymmeniä neuvostoajan sotamuistomerkkejä – Taiteen maailmasta

● Taiteen maailmasta, 24.8.2022; Ukrainalaiset haluavat Äiti Synnyinmaa -patsaan neuvostosymbolit pois – Taiteen maailmasta

● Taiteen maailmasta, 11.8.2022; Viro poistaa neuvostoajan muistomerkit – Taiteen maailmasta